Vidda møter havlandet

Pomorene var, og er, handelsfolk. Da, som nå er mat en viktig handelsvare, også mellom distriktene i nord. Fortsatt er det mye spennende og godt å finne blant kortreiste produkter. 

Vi gleder oss stort til å få besøk av flere selgere fra Bondens Marked Troms, med kortreist og lokalt, fra hav til fjell, fra jord til bord – direkte fra bonden! 

Fortsatt er det mulig å få markedsplass under Pomorfestivalen. 

Om du ønsker plass ta kontakt med Rolf Bakken hverdager mellom 08.00-15.30

mobil 934 41 495 eller e-post rolf.bakken@vardo.kommune.no

Standplass inkl. strøm og søppelhåndtering

1 dag: 500,-

2 eller flere 1000,-

I forbindelse med Frivillighetens år har vi bestemt at frivillige lag og foreninger i kommunen får gratis standplass.

Småskalaprodusenter i kommunen kan ta kontakt for mulige reduserte priser.