Hva havet betyr for Vardø

Programmet for årets Pomorfestival har søkelys på kystkultur med noen historiske tilbakeblikk og hva havet betyr for folket her nord i fortid, nåtid og framtid. Kulturpilot utgir derfor et særtrykk av Thor Robertsens artikkel «Vardø -hav, fisk og båter gjennom tidene» til årets festival. Særtrykket vil være gratis for publikum ved de ulike arrangementene under Pomorfestivalen.

Artikkelen er tidligere publisert i Årbok for Vardø, men nå også illustrert med noen sentrale kunstverk om Vardøs fiskerier. Særtrykket er på 36 sider og har tegninger av en rekke av byens tidligere fiskebåter tegnet av fiskeren Bjørn Steinar Nordheim.

Særtrykket et en poengtert reise gjennom fiskeriene i Vardø fra da Vardø ble by frem til i dag. En stor takk fra Kulturpilot til de lokale annonsører som har muliggjort denne nyutgivelsen. Ikke minst Thor Robertsens bidrag til festivalen og til Arvid Sveen som har kunstverket på forsiden.  

Særtrykket vil bli presentert under åpningen av fotoutstillingen om Vårfisket 1955 i Galleri Sløyeskuret onsdag den 27.juli kl. 12.00. Velkommen!