GALLERI SLØYESKURET:

Bildeutstilling Vårtorskefisket i Vardø 1955.

I løpet av 3 vårmåneder i 1955 ble det ilandført 12.7 millioner kilo torsk i Vardø. 70 % ble sperret og hengt på hjell, altså 10 millioner kilo. Hadde man satt hjellene på rekke og rad, ville de strakt seg fra Vardø og langt forbi Vadsø.

Den 15.mai ble det foretatt offisiell registrering av deltakelsen i vårtorskefisket i Finnmark. I Vardø ble det telt 634 båter og 2050 fiskere.

Fotograf Finn Norstrøm i billedbladet Nå laget en reportasje om vårfisket i Vardø dette året. Hans bilder beskriver det yrende livet på havet, i havna, på fiskebrukene og hjellene.

Kulturpilot har i samarbeid med Andreas Haukenes, Asbjørn Nilsen og Thor Robertsen laget en utstilling med 27 bilder av Nordstrøms briljante bilder.

Denne fotoskatten blir utstilt i Galleri Sløyerskuret på Sentrum Brygge As, tidligere kaianlegget til Kanstad Bye.

Vel møtt til åpningen av galleriet og fotoutstillingen onsdag den 27. juni kl.12.00.

Tusen takk til bidragsyterne og Sentrum Brygge for strålende samarbeid og hjelp!