...

Historisk bakgrunn

Pomorfestivalen har den gamle Pomorhandelen som historisk ramme og grunntema. Denne handelen, som hadde sin blomstringstid på 1800- tallet, foregikk i hovedsak om sommeren med russere/pomorer fra Kvitsjøtraktene. Det var byttehandel og kjøp/salg av eksempelvis fisk, kornprodukter og mel. Denne handelen var også bakgrunn for at Vardø fikk handelsstadsrettigheter (bystatus) i 1789. Pomorhandelen varte fram til den russiske revolusjonen i 1917.

Fra Pomorfestivalens spede begynnelse i 1990 og fram til i dag, har denne viktige delen av Vardøs historie vært et bærende element i festivalen. Den startet som Pomordagene og har utviklet seg til å bli den største kulturfestivalen i Vardø kommune, og har hovedvekt på profesjonell kunstformidling, lokal og regional kulturhistorie, naturopplevelser og mellomfolkelig medvirkning.

I korona-året 2020 ble festivalen arrangert digitalt. Da ble det produserte vi en rekke innspillinger som ble til vårt digitale bibliotek. I denne brosjyren (engelsk versjon) kan du lese om prosjektet. I videobiblioteket vårt kan du kose deg med mange timer lærerikt materiale og få et digitalt gjensyn med Pomorfestivalen.

Kulturpilot er arrangør og kunstnerisk ansvarlig for festivalen på vegne av Vardø kommune.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.