"Kampen mot det Russiske tsarstyret i Vardø"

Det er med stolthet og vi er ydmyke for å kunne presentere Randi Rønning Balsvik til årets festival. Hun tar sommervottene med seg fra Tromsø og kommer hjem med foredraget «Kampen mot det Russiske tsarstyret i Vardø», i Glasshuset, lørdag 30. juli kl. 12.00. Søndag tar hun turen over Domen og vil holde et kort innlegg om kystkvinner under den offisielle åpningen av Fiskerkona/Lady from the north av Taibola.

Vi gleder oss til å få ta del i Randis kunnskap og refleksjoner

Om foredragsholderen:

Randi Rønning Balsvik (født 21. januar 1939 i Vardø) er en norsk historiker og professor emerita. Hun har vært ansatt ved Institutt for arkeologi, historie, religionsvitenskap og teologi (AHR) ved UiT Norges arktiske universitet fra 1981, som professor fra 1991, og som professor emerita fra 2007. 

Randi Rønning Balsvik har hatt afrikansk historie som spesialfelt, herunder særlig Etiopia. I tillegg strekker hennes forfatterskap seg over tema som kvinnehistorie, nordnorsk lokal- og regionalhistorie og sosialhistorie… 

Balsviks forfatterskap kan deles i to hovedretninger. Den første perioden omhandlet Etiopia og tema relatert til Afrika, men etter 1985 utviklet hun et forskningsmessig tyngdepunkt også i nordnorsk historie, med byhistorien Vardø. Grensepost og fiskevær, 1850 -1950 i to bind og hennes bidrag til Nordnorsk Kulturhistorie som sentrale verk. Balsvik har imidlertid hele tiden forsket og publisert også på tema knyttet til Afrika og utenomeuropeiske perspektiver, og i 2010 kom hun med Det 20. århundrets historie – et globalt perspektiv.

Randi Rønning Balsvik har hatt en rekke sentrale verv… (Wikipedia)

Foto: Ketil Zachariassen